O nas...


 

S P O T K A N I E

 

Przypominamy, że 9 czerwca br. o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie
z Rodzicami/Opiekunami dzieci nowoprzyjętych, na którym omówione będą
wszystkie sprawy organizacyjne związane z uczęszczaniem do żłobka.
Obecność na zebraniu jest obowiązkowa. W razie nieobecności, przyjęte będą
dzieci z listy rezerwowej.
Na zebranie proszę przynieść długopis.

 

Dyrektor Żłobka - Ludmiła Szultka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W terminie od 1 marca do 29 kwietnia prowadzona jest rekrutacja do Żłobka.
Dokumenty, do pobrania (zakładka rekrutacja):


1. Karta zgłoszenia dziecka
2. Klauzula-zgody
3. Klauzula-informacyjna,
wypełnione i podpisane przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych można złożyć: osobiście, mailowo: zlobek@miastochojnice.pl  lub pocztą tradycyjną na adres:

 

Żłobek Miejski
ul. Młodzieżowa 7
89-600 Chojnice

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

"Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze: jak ciężko pracuje, jak wierny jest swoim poglądom i jak bardzo kocha swoje dzieci".

Kirk Douglas

 

 

Każda pociecha jest wyjątkowa
Każda pociecha jest wyjątkowa

 Każda rodzina ma swoją historię, a każdy człowiek ma własną osobowość. W naszym żłobku wspieramy dziecko w budowaniu silnej osobowości, w uświadamianiu własnej wartości. Dlatego staramy się stwarzać dziecku sytuacje, w których będzie miało możliwość realizowania swoich potrzeb, zainteresowań, dążenia do samodzielności i niezależności.

  Szczególną uwagę przywiązujemy do dialogu z rodzicami oraz specjalistami w różnych dziedzinach, bo jesteśmy przekonani, że razem znaczy lepiej i więcej. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie rodziców, oraz na aktywną współpracę. Dla nas dziecko to kawałek nieba, który odwiedził ziemię, bez nich nie ma nieba.