O nas...


 

REKRUTACJA


30 kwietnia zakończono przyjmowanie zgłoszeń do Żłobka Miejskiego w Chojnicach na rok szkolny 2021/2022.
Wpłynęło 85 zgłoszeń. Wolnych miejsc od września br. będzie 27.
Informacje o wynikach rekrutacji zostaną przesłane drogą mailową (14 – 17.05) do wszystkich Rodziców/Opiekunów dzieci, które brały udział w procesie rekrutacji.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 52 397 59 83.

 

                                                                                                                                Dyrektor Żłobka
                                                                                                       Ludmiła Szultka

 

Z dniem 1 marca ruszyła rekrutacja do Żłobka.
Dokumenty, do pobrania (zakładka rekrutacja):


1. Karta zgłoszenia dziecka
2. Klauzula-zgody
3. Klauzula-informacyjna,
wypełnione i podpisane przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych można złożyć: osobiście, mailowo: zlobek@miastochojnice.pl, lub pocztą na poniższy adres:

 

Żłobek Miejski
ul. Młodzieżowa 7
89-600 Chojnice

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

"Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze: jak ciężko pracuje, jak wierny jest swoim poglądom i jak bardzo kocha swoje dzieci".

Kirk Douglas

 

 

Każda pociecha jest wyjątkowa
Każda pociecha jest wyjątkowa

 Każda rodzina ma swoją historię, a każdy człowiek ma własną osobowość. W naszym żłobku wspieramy dziecko w budowaniu silnej osobowości, w uświadamianiu własnej wartości. Dlatego staramy się stwarzać dziecku sytuacje, w których będzie miało możliwość realizowania swoich potrzeb, zainteresowań, dążenia do samodzielności i niezależności.

  Szczególną uwagę przywiązujemy do dialogu z rodzicami oraz specjalistami w różnych dziedzinach, bo jesteśmy przekonani, że razem znaczy lepiej i więcej. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie rodziców, oraz na aktywną współpracę. Dla nas dziecko to kawałek nieba, który odwiedził ziemię, bez nich nie ma nieba.