Rok 2018


 

G R U D Z I E Ń

 

Kolędowanie - gr II
Kolędowanie - gr I
MIKOŁAJ - gr II
MIKOŁAJ - gr I
Dzień Misia - gr. II
Dzień Misia - gr. I

 

L I S T O P A D

 

 

P A Ź D Z I E R N I K

 

Warsztaty: „Mamo, Tato – już jesień”

 

W R Z E S I E Ń

 

DO ŻŁOBKA ZAWITAŁA JUŻ JESIEŃ

 

S I E R P I E Ń

 

EWAKUACJA
EWAKUACJA

 

C Z E R W I E C

 

ZAKOŃCZENIE ROKU
Dzień Ojca
Dzień Dziecka

 

M A J

 

PRZED ŻŁOBKIEM
DABAMY O PRZYRODĘ

 

K W I E C I E Ń

 

Moja ulubiona książka...
Mamo, Tato - poczytaj mi ...
Momo, Tato - już Wiosna !!!

 

M A R Z E C

 

Wielkanoc - gr II
Wielkanoc - gr I
Witaj Wiosno - gr II
Witaj Wiosno - gr I

 

S T Y C Z E Ń

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
BAL PRZEBIERAŃCÓW - gr II
BAL PRZEBIERAŃCÓW - gr I