Rok 2019


 

G R U D Z I E Ń

 

KOLĘDOWANIE - gr II
KOLĘDOWANIE - gr I
MIKOŁAJ - gr II
MIKOŁAJ - gr I
NASZE EKSPERYMENTY

 

L I S T O P A D

 

WARSZTATY JESIENNE

 

P A Ź D Z I E R N I K

 

FOTORAMKA (3)
PRZYWITANIE JESIENI

 

C Z E R W I E C

 

ŻEGNAJ ŻŁOBKU
O EKOLOGII
DZIEŃ DZIECKA - gr II
DZIEŃ DZIECKA - gr I

 

M A J

 

DZIEŃ MAMY
MAMO, TATO – POCZYTAJ MI - gr II
MAMO, TATO – POCZYTAJ MI - gr I

 

K WI E C I E Ń

 

Teatrzyk "Masza i Niedźwiedź"
Przywitanie Wiosny

 

M A R Z E C

 

WIOSNA - gr II
WIOSNA - gr I

 

L U T Y

 

 

S T Y C Z E Ń

 

BAL PRZEBIERAŃCÓW - gr II
BAL PRZEBIERAŃCÓW - gr I