Rok 2020


 

G R U D Z I E Ń

 

KOLĘDA - gr 1
KOLĘDA - gr 2
MIKOŁAJ - gr 1
MIKOŁAJ - gr 2

 

L I S T O P A D

 

DZIEŃ MISIA - gr 1
DZIEŃ MISIA - gr 2
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
POWITANIE JESIENI

 

M A J

 

DZIEŃ MAMY

 

L U T Y

 

WALENTYNKI 2020

 

S T Y C Z E Ń

 

BAL - gr II