Rok 2020


 

M A J

 

 

Na świecie jest wiele Mam.
I choć pewnie o tym wiecie,
Najlepsza jest ta, którą ja mam,
Kochana i najdroższa na świecie.
Kocham Cię, Mamo!!!

 

GALERIA

 

 

K W I E C I E Ń

 

 

INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI ZA ŻŁOBEK

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, od 16 marca Żłobek
Miejski w Chojnicach pozostaje zamknięty.


W związku z powyższym, na podstawie opinii przekazanej przez Wydział Edukacji w Chojnicach,
rodzice/opiekunowie nie ponoszą kosztów związanych z opłatą za okres, w którym Żłobek nie
świadczy usług.


Jednocześnie informuję , iż opłata za marzec 2020 zostanie pomniejszona o połowę opłaty stałej,
a jej rozliczenie nastąpi w miesiącu, w którym Żłobek zacznie świadczyć usługi.

 

 

 

UWAGA RODZICE !


W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ŻŁOBEK NADAL ZOSTAJE ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA.


ZGŁOSZENIA DO ŻŁOBKA MOŻNA PRZESŁAĆ ZA POMOCĄ NASZEGO MAILA: ZLOBEK@MIASTOCHOJNICE.PL


(SKANY PODPISANYCH DOKUMENTÓW: KARTA ZGŁOSZENIA, KLAUZULA ZGODY I KLAUZULA INFORMACYJNA)

 


UWAGA RODZICE !

 

DECYZJĄ RZĄDU

OD 16.03 DO 25.03 ŻŁOBEK ZOSTAJE ZAMKNIĘTY.

W DNIACH 12.03 i 13.03 ŻŁOBEK BĘDZIE CZYNNY TYLKO DLA DZIECI,

KTÓRYM RODZICE NIE MOGĄ ZAPEWNIĆ OPIEKI.

 

WIĘCEJ INFORMACJI "KLIKNIJ"

 

 

M A R Z E C

 

 

WYTYCZNE   KORONAWIRUS

 

 

 

 

 

L U T Y

 

 

 GALERIA

 

 

GALERIA

 

 

S T Y C Z E Ń

 

Każda pociecha jest wyjątkowa
Każda pociecha jest wyjątkowa

 

GALERIA